UWAGA RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE

Rekrutacja do klasy I M szkoły podstawowej rozpocznie się

02 marca 2020 r. o godz. 09.00

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

Elektroniczna droga rekrutacji (kliknij w link)

Wybór szkoły w terminie:

od 02 marca 2020 r.  o godz. 09.00

do 13 marca 2020 r. do godziny 15.00

ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie terminy rekrutacji klasy I

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I

HARMONOGRAM REKRUTACJI KL I

ZSMS – regulamin naboru 1SP

ZSMS – test gimnastyka kobiet 1SP

ZSMS – test gimnastyka mężczyzn 1SP