Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 zostało opublikowane w BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (GCUW)
linki do strony poniżej:
Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało opublikowane w BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (GCUW)
linki do strony poniżej:
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/CMS/bip_radaszkoly_gcuw.aspx