Dyrekcja szkoły

dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego

mgr Ewa Leyk-Latowska