Dzięki pomocy rodziców pierwszoklasiści codziennie uczestniczą w zajęciach na czacie a w domowym zaciszu wykonują wspaniałe prace różnymi technikami.

Ostatnio poznali dwuznak RZ. Oto efekt wykonanej pracy pt” Nad rzeką” do nowo poznanej litery.