Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne